Numberingthai นัมเบอร์ริ่งไทย จำหน่ายนัมเบอร์ริ่งสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซท เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง เครื่องพิมพ์ตีธง และนัมเบอร์ริ่งตีมือ เล่มที่ 5 หลัก, เลขที่ 7 หลัก ตัวตรง ตัวนอน, เลขที่ 50วน 100วน


ตัวอย่างสินค้า สำหรับ Ryobi/Hamada/Gestetner
ตัวอย่างสินค้า รันนิ่งสำหรับ GTO
"แนวตรง" สำหรับเครื่อง Ryobi/Hamada/Gestetner
...
...
"แนวโค้ง(นอน)" สำหรับเครื่อง Ryobi/Hamada/Gestetner
...
...
"แนวตรง" สำหรับเครื่อง GTO
...
...
"แนวโค้ง(นอน)" สำหรับเครื่อง GTO
...
...
ตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างนัมเบอร์ริ่งตัวเล็กสำหรับพิมพ์คูปองกับนัมเบอร์ริ่งขนาดปกติ
...
...
...
...
"แนวตรง" ตัวเล็ก สำหรับ Ryobi/Hamada/Gestetner
...
...
"แนวโค้ง(นอน)" ตัวเล็ก สำหรับ Ryobi/Hamada/Gestetner
...
...
"แนวตรง" ตัวเล็ก สำหรับเครื่อง GTO
...
...
"แนวโค้ง(นอน)" ตัวเล็ก สำหรับ GTO
...
...
ตัวอย่างรันนิ่ง สำหรับเครื่องตีธง Heidelberg
...
...
...
...

นัมเบอร์ริ่งสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซท:

เครื่องพิมพ์ Ryobi/Hamada/Gestener 18.9', เครื่อง GTO 22.26'
 • เล่มที่ 5 หลัก/เลขที่ 7 หลัก (จมหลบได้ 3 หลัก)
 • เลขที่ 1-50 วน, 1-100 วน
 • แบบแนวตั้ง, แนวนอน
เครื่องพิมพ์กระดาษต่อเนื่อง
 • เลขที่ 7 หลัก, 9 หลัก, 10 หลัก
 • ตั้งแต่ skip 2-9
เครื่องตีธง
 • เล่มที่ 4 หลัก/เลขที่ 6 หลัก (หลบ 1 หลัก)
 • เลขที่ 1-50 วน, 1-100 วน
เครื่องรันนิ่งตีมือ

Numbering Machines (Numbering box) for offset printing:

 • For Ryobi or Hamada offset press 18.9' (3 sinkable)
 • For GTO offset press 22.26' (3 sinkable)
 • Brand new in plastic boxes
 • 7 Digits 3/16'' gothic face
 • ที่อยู่ : 173-175 ถนนรื่นรมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 • โรงพิมพ์ระบบออฟเซท ด้วยเครื่องพิมพ์ Heidelberg 4 สี, สกรีน, ปั๊มทอง ฯลฯ
 • โรงงานผลิตนัมเบอร์ริ่ง (Numbering machine, numbering box)
  ให้คนไทยมีโอกาสใช้สิ้นค้าคุณภาพดี ราคาประหยัด
 • มีปัญหาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
  โทร. 081-4718962
  แฟกซ์ 043-325811
  LINE ID: walai8962

 • เลขที่ทะเบียนโรงงาน จ 2-41(1)-8/49 ขก
  สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น
  กระทรวงอุตสาหกรรม

  We are manufacturing low cost with high quality numbering machines to worldwide.
  For more information please call :
  Tel.66-81-4718962
  Email: walai_th@hotmail.com
  For more information and order please call : Tel. 66-81-4718962 (in English) LINE ID: walai8962